Kooperatif Nedir? Nasıl Kurulur?

kooperatif

         Kanunda belirtildiği üzere, tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik faaliyetlerini  ve özellikle meslek geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile tüzel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişik ortaklı ve değişik sermayeli teşekküllere kooperatif denmektedir.

  • ·         Kooperatifler kar amaçlı kurulmazlar. Bu özellikleri onları şirketlerden ayıran en önemli
  • ·         özellikleridir. Kooperatiflerde amaç; karşılıklı yardım ve dayanışma, belirli ekonomik çıkarların temini ve sosyal fayda sağlamaktır.
  • ·         Kooperatiflere üye olmak ve çıkmak serbesttir. Engellenemez.
  • ·         Bir genel kurul vardır. Her ortak bu kurulun üyesidir ve yönetime seçilme hakkına sahiptir.
  • ·         Dönem sonunda elde edilen kar ortaklar arasında koydukları pay oranında ya da sizleşmede belirtildiği oranda paylaşılır.
  • ·         En az 7 gerçek kişi tarafından kurulurlar.Bu ortaklar arasında ana bir sözleşme hazırlanır.
  • ·         Kooperatifler; yapı, tarım,satış, tüketim,geliştirme, üretim, kredi ve esnaf kooperatifleri şeklinde çeşitlilik göstermektedir.
  • ·         Yönetim organları; Genel kurul, Yönetim kurulu ve denetim kurulu şeklindedir.
  • ·         Faaliyetler yönetim kurulu üyelerince, gerekirse ücretli elemanlar alınarak yürütülür.

        Nasıl Başvurulur?

Kooperatif yönetimi kendi arasında bir sözleşme hazırlar. Bu sözleşmede; ürün, faaliyet alanı, yönetim vb. konuları içerir. Kimlik ve ikametgah belgeleriyle bakanlığa başvurulur. Kuruluş izni alındıktan sonra Ticaret siciline tescil ettirilir. En son da ticaret siciline kayıt olunur ve böylelikle kooperatifin faaliyeti başlamış olur.

        Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

·         Yönetim kurulu üyeleri;  Başkan (Kooperatifin yönetim ve temsilinden sorumludur), Başkan vekili ve  Sekreter.

·         Alınan kararlar karar defterine kayıt edilir.

·         Ücret talep edemezler. Gerekiyorsa “Huzur Hakkı” alırlar. Buna ise genel kurul karar verir.

·         Kooperatif faaliyetlerini denetlemek için 1 veya daha fazla denetçi görevlendirilir. Denetçinin üye olma zorunluluğu yoktur. Kooperatif faaliyetlerini genel kurul adına denetler.

1,059 total views, 2 views today

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top