Anonim şirket nedir? Nasıl Kurulurlar?

anonim-şirketler

           Sermayesi en gelişmiş şirket örneğidir. En az 5 gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanıyla, tüzel kişiliği haiz olmak kaydıyla, belirli paylara bölünmüş sermayeyle kurulan ve ortaklardan her birinin sorumluluğu koydukları sermayeyle sınırlı olan şirketlerdir. Anonim şirketler iki şekilde kurulurlar. Biri Ani kuruluş, diğeri ise Tedrici kuruluştur.

         1- Ani Kuruluş:

·         Kısa sürede kurulurlar. örneğin; aile şirketleri, az ortaklı şirketler.

·         Kuruluşları izne tabi değildir.

·         Kurucuların şirket kurmaya uygun olup olmadıklarına bakılır.

·         Sermaye taahhüdü %20’dir.

·         Kurulunca 3 aylık sürede taahhüt edilen sermayeyi ödemesi gereklidir.

·         Şirket için sermayenin en az %10’unu taahhüt ederler . Bunu en az %20 ‘sini ödemek zorundadırlar.

·         Kuruluşunda mahkeme tescili gereklidir. Tescil davası açılır. Ticaret bakanlığından izin alınır. Mahkemede tescil işlemi yapıldıktan sonra ticaret siciline kayıt olunur. En son da ticaret sicil gazetesinde yayınlanır.

·         Halka arz en erken 3 yılda tamamlanır.

        Şirketin karar organları:

a)      Genel kurul (Umumi heyet, Hissedarlar meclisi).

b)      Yönetim kurulu (idare meclisi).

c)       Denetim kurulu (murakabe heyeti).

       a) Genel Kurul

·         Yılda 1 kez toplanır. En az iki dönem toplanılmazsa anlaşma fes edilir.

·         Şirketin sözleşmesinde belirtilen sürelerde yaptığı toplantı; Olağan toplantı. Önceden tebliğ ya da ilan yoluyla yapılır.

·         Yönetim faaliyetlerini onaylamak(İbra).

·         Şirket sermayesini arttırmak için kararlar almak.

·         Faaliyetlerin devamına veya sonlandırılmasına karar vermek.

·         Birleşmelerde karar almak.

·         Yönetim kurulu üyesi seçmelerde karar almak.

·         Şirketin karının ne kadarını dağıtacağını belirlemede alınan kararlar zapta geçilir.Karar defterine işlenir. Her bir hissedarın temsil yetkisi sahip olduğu hisse kadardır.

       b) Yönetim Kurulu

·         İdare meclisi şirketi temsil yetkisi olan faaliyetleri yöneten üst karar organıdır.

·         Personel atama.

·         Bilanço onaylama

·         Planları tasdik etme.

·         Mali tabloları raporlama.

·         Ayda bir kez toplanır. En az 3 kişi bulunur; başkan ve başkan vekili.

·         Yönetim kurulu üyeleri; Yönetmeye yetkisi olan en üst kişilerdir. gerektiğinde yetkilerin genel müdüre devredebilirler.

·         En az bir en fazla 3 yıl için göreve seçilirler.

·         Şirket faaliyetlerinden sınırsız sorumludurlar (Cezai, mali,hukuki sorumluluk).

        c) Denetim Kurulu

·         Murakıp sayısı bir veya iki ise murakabe heyetinden söz edilemez. Bunlara murakıplar denir.

·         Murakabe heyeti en az 3 kişiden oluşmak zorundadır.

·         Yaptıkları işlerden sorumludurlar.

·         Görüş ortaya koyarlar. Oy hakları yoktur.

·         Yaptıkları hizmetten dolayı huzur hakkı alırlar.

·         Yönetim kurulu üyelerinden biri temsilde yetkili bulunur.

962 total views, 2 views today

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Scroll To Top